Kapital och kunskap för den nordiska marknaden

Jinderman & Partners är ett bolag baserat i Stockholm med erfarenhet av alla de problem som till exempel moderna startups och techbolag ställs framför. Nya bolag har kanske mer att tänka på än någonsin tidigare för att kunna nå framgång i den hårda konkurrensen som idag finns på marknaden.

Vår vision är att vara den hjälpande hand som behövs för att moderna bolag ska lyckas sticka ut i mängden, och vårt syfte är att hjälpa dessa bolag att expandera och öka sin tillväxt. Det gör vi genom att utnyttja vår breda kunskap och vårt stora nätverk av investerare och affärsänglar.

Tack vare dessa värdefulla kontakter kan vi matcha ert bolag med rätt investerare. Vi hjälper till att öka bolagets attraktivitet genom att analysera styrkor och svagheter – vi vet vad som är viktigast i investerarnas ögon.

Oavsett om er aktuella utmaning gäller investerarrelationer, emissioner, att skaffa kapital, listning, notering, eller ett helhetsgrepp och analys av ert bolag, så får ni expertis och rådgivning från oss.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.