Analys av onoterade bolag

Investor, Industrivärden, Latour, Addtech, Soltech och Infrea - Är bara några av företagen som förvärvar onoterade bolag

Några av namnen känner du säkert igen och några kanske är okända. Gemensamt för de här bolagen, och många andra med dem, är att de vid flera tillfällen har förvärvat onoterade bolag.

Onoterade bolag bär på okända risker men också enorm potential. Något som kan frigöras genom rätt transaktion och affär.

Driver ni ett onoterat bolag och behöver hjälp med en värdering?
Funderar ni på att förvärva och söker ett bollplank för att analysera onoterade bolag?
Ni kanske konsoliderar en bransch och vill ha en partner som söker fram förvärvsobjekt?

Jinderman & Partners finns med från idé till genomförande som strategiskt bollplank, analysstöd och rådgivare. Experterna i vårt nätverk finns till hands när ni letar nästa onoterade bolag.

Kontakta oss

”Det är alltså  möjligt för investerare att köpa och sälja aktier i er startup trots att det inte är noterat på börsen”

Love Carlsson
vd och grundare

Vad är ett onoterat bolag och hur ska det analyseras?

Onoterade bolag och startups är bolag som ännu inte kommit ut på börsen. Det innebär helt enkelt att aktierna inte finns på Stockholmsbörsen och inte heller kan handlas på en aktielista eller marknadsplats som exempelvis Spotlight Stockmarket eller NGM Nordic MTF.

Även onoterade aktier kan fortfarande köpas och säljas. De kan ägas av både privatpersoner och företag. Det är alltså  möjligt för investerare att köpa och sälja aktier i er startup trots att det inte är noterat på börsen.

Hur andra kan investera i ert onoterade bolag

Det finns flera olika sätt för investerare att handla i onoterade bolag. Det vanligaste och kanske lättaste är genom ett investmentbolag.

Om någon vill köpa aktier och investera i ert onoterade bolag behöver de kontakta det värdepappersinstitut som fått i uppdrag att sköta handeln med aktierna. Institutet brukar lägga ut indikativa köp- och säljbud samt avslutshistorik.

Om ni reser nytt kapital gör bolaget en nyemission och ger därmed ut nya aktier som investerare kan köpa.

Fördelar och nackdelar med att investera i onoterade bolag

I jämförelse med noterade bolag är det svårare för investerare att följa handeln och kursen i onoterade bolag och startups.

En anledning för investerare att handla aktier i er startup är att mindre bolag har potential att växa väldigt snabbt.
Genomtänkt kapitalanskaffning som tillför rätt kapital med rätt tajming gör det möjligt för startup-bolag att mångdubbla sin storlek på kort tid.

Därför vill privatpersoner och bolag investera i startups

Samtidigt som det kan finnas stora risker för investerare att köpa och sälja akter så finns alltså en chans till stor avkastning. Det finns stor potential för tillväxt och utveckling om ert bolag lyckas med sitt koncept.

Investerare får möjlighet att vara med i ett tidigt skede och ta del av värdetillväxten innan ert bolag hamnar på börsen. Något som för många kan vara en tilltalande investeringsmöjlighet.

Handla med aktier i onoterade bolag

Omsättningen av aktier är i regel lägre för onoterade bolag, jämfört med noterade. Det kan också bli dyrare för investerare att sälja aktier i onoterade bolag då skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara större.

En annan risk kan uppstå om ni i ert onoterade bolag väljer att avsluta ert avtal med det värdepappersinstitut som hanterar köp och sälj av aktierna. Om ni vid avslutat samarbete inte har skrivit ett avtal med ett annat institut kan era investerare plötsligt sitta med ett aktieinnehav utan en marknad att sälja i.

Så sker försäljning av aktier i ett onoterat bolag

Investerare kan generellt sälja sina aktier i ert onoterade bolag förutsatt att de hittar en köpare. Investeraren tecknar ett köpeavtal och skickar en kopia till ert bolag för att det ska registreras.

Ni kan välja att i ert onoterade bolag begränsa rätten att sälja aktier genom bestämmelser i bolagsordning eller aktieägaravtal. Det kan röra sig om om att investerare först måste få godkännande av er styrelse, det vill säga samtyckesförbehåll.

Ni kan också bestämma att aktierna först ska erbjudas till nuvarande aktieägare i bolaget, alltså förköpsförbehåll.

Äga onoterade aktier via bolag

Försäljning av aktier i onoterade bolag kan också innebära att ett annat bolag kommer med ett bud på alla aktier i ert bolag, eller att ert bolag börsnoteras.

Det är fullt möjligt för ett bolag att äga onoterade aktier i ett annat bolag.

Handelsplatser för aktier i onoterade bolag

Paradoxen med en handelsplats för onoterade bolag är att så snart de är lista på en marknadsplats är de inte onoterade längre. I princip dras gränsen vid att handeln sker med hjälp av plattformen som en medlare eller mellanhand.

Ett företag kan erbjuda en "anslagstavla" där säljare och köpare kan kontakta varandra. Så snart de själva engagerar sig i enskilda affärer börjar det dock närma sig en listning.

Ett sätt för investerare att få exponering mot en portfölj av onoterade (och till viss del också noterade bolag) är genom att köpa aktier i investmentbolag. Några exempel på kända investmentbolag är Investor, Lundbergföretagen, Spiltan, Öresund, Svolder, Kinnevik, Industrivärden, Latour, Ratos och Creades. Investerare får genom dessa börsnoterade bolag även exponering mot onoterade innehav.

Utöver dessa kan investerare ta del av nyemissioner genom så kallade crowdfunding-sajter. Där kan ert onoterade bolag i vissa fall kan sälja nyemitterade aktier. Via en crowdfunding-sajt kan man däremot inte sälja befintliga aktier eller genomföra handel i den bemärkelsen.

Hur värderas aktierna i vårt onoterade bolag?

Just eftersom ni inte finns på börsen är det svårare att värdera. Som onoterat bolag har ni inte samma skyldigheter som noterade bolag när det gäller att ge ut information till marknaden om er ekonomiska utveckling eller andra kurspåverkande händelser.

Det går dock att göra en värdering på flera olika sätt, som att bedöma hur det går för er verksamhet.  Genom ett aktieägaravtal kan aktieägarna få tillgång till överskådlig information om till exempel produktutveckling, försäljning och nya kunder, vilket bidrar till att ge en bild av ert bolag.

I värderingen går det också att titta på vad investerare var beredda att betala för aktien vid den senaste nyemissionen i ert bolag.

Investerare kan dessutom ta del av er årsredovisning och delta på bolagsstämman för att få veta mer om hur det går, precis som för börsnoterade bolag.

Så fungerar utdelningar från onoterade bolag och 3:12-bolag

Utdelningar från onoterade bolag sker på samma sätt som från börsnoterade bolag. Skatten skiljer sig dock åt och vilken typ av ägande bestämmer vad skatten blir för utdelningarna.

Ägande av aktierna kan ske direkt som privatperson och indirekt via aktiebolag. Noterade aktier har i regel en skattesats på 30 procent, medan kapitalvinster och utdelningar på onoterade aktier beskattas med 25 procent.  

Om ni har ett onoterat bolag som är ett fåmansföretag, och en aktieägare varit verksam så att det haft stor betydelse för bolagets tillväxt så gäller entreprenörsskatten. Alternativt 3:12-regelverket och tjänstebeskattningen blir upp till 60 procent.

Entreprenörsskatten aktiveras vanligtvis inte av att enbart sitta i styrelsen. Aktieägande kan också ske via ett bolag. Då kan aktieägarna vid försäljning fördröja beskattningen och dessutom återinvestera hela bruttoköpeskillingen i nya projekt.

Utdelningar och kapitalvinster från till exempel onoterade dotterbolag är nämligen skattefria hos ägarbolaget och man undkommer alltså bolagsskatten på 22 procent. Kapitalvinsten eller utdelningen beskattas sedan från ägarbolaget med 25 procent.

Nyemissioner i startups ett sätt att få investerare

Förutom köp av aktier är deltagande i en nyemission ett sätt för investerare att komma in som delägare i ert startup-bolag. Det innebär att ert bolag emitterar nya aktier som säljs till privatpersoner eller andra bolag, vilket genererar kapital.

Att delta i en nyemission kan vara ett bra sätt för investerare att komma in i företaget. Som ägare kan de sen få förtur till aktieposter i framtida emissioner.

Optioner i onoterade bolag

En option är ett avtal om en framtida affär mellan ert bolag och en investerare. Köparen betalar en premie för att kunna köpa en aktie till ett bestämt pris senare i tiden. Naturligtvis med förhoppningen att aktien då ökat i värde jämfört med det avtalade priset.

När det gäller optioner i onoterade bolag finns olika sätt för prissättning. Flera olika modeller kan användas samtidigt för att få fram det värde som passar bäst.

Den mest använda metoden för prissättning av optioner är Black & Scholes-modellen. Enligt Skatteverket är det Black & Scholes som ska användas vid beräkningen av marknadsvärdet på onoterade optioner.

Motivationshöjande med personaloptioner

Startups vet att det ofta är en utmaning att attrahera och behålla kompetens. Optioner kan vara ett bra sätt för ert bolag att attrahera duktiga medarbetare och motivera den nuvarande personalen.

Personaloptioner i onoterade bolag innebär att en anställd hos er får möjlighet att i ett senare skede köpa aktier till ett bestämt pris och skatten betalas först när optionerna löses in.

Vanligen har optionsinnehavaren inte rätt att överlåta optionerna och de kan förfalla om man lämnar bolaget. Personaloptioner innebär vissa skattekonsekvenser, både för era anställda och arbetsgivaren.

Teckningsoptioner för nyemissioner

Teckningsoptioner kan användas som en del av ett belöningssystem där viktiga medarbetare i ert bolag får rätt att teckna aktier i framtiden.

Värdepappret ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett fast pris och under en bestämd tid. Teckningsoptioner kan, ofta till skillnad från personaloptioner, överlåtas till en annan person.

Om optionen prissätts felaktigt riskerar era anställda och bolagets arbetsgivare dock skattekonsekvenser. Villkoren ska även utformas korrekt så att optionen räknas som ett värdepapper skattemässigt.

Jinderman & Partners hjälper er öppna rätt dörrar

Kontakta oss för att få hjälp med att attrahera rätt investerare till ert bolag. Vi har ett brett nätverk av investerare och kunniga rådgivare.

FAQ

Vad är ett onoterat bolag?

Ett onoterat bolag är ett bolag som ännu inte kommit ut på börsen.

Vad är fördelar med att investera i onoterade företag?

Onoterade bolag kan ha dolda värden som skulle blivit realiserade i noterad miljö. De kan också ha stor tillväxtpotential.

Vad är nackdelarna med att investera i onoterade företag?

Eftersom onoterade bolag inte handlas på en börs eller lista är aktierna illikvida.

Kontakta oss

ETT URVAL AV VÅRA Innehav

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikföretag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis - med framtida mål för ytterligare nya patientgrupper och segment.

ELLWEE AB är en fordonstillverkare med säte i Trollhättan.

Bolaget utvecklar elfordon inom multi-purpose vehicles. Initialt var målet att konkurrera med golfbilar, men med fordonens stora potential är avsikten att bredda sig till ytterligare marknader.

Epulze är en Örebro-baserad startup vars grundare har rötter inom e-sport och har en stor passion för gaming. De önskade öka spänningen och ville ha möjlighet att kunna utmana andra spelare och satsa riktiga pengar i sina egna DOTA 2-matcher.

Inspired by the Jamaican word fra̠s, slang for “laid back and enjoying a good time,” Frassers is a delicious, cultural elixir, made with hemp CBD-infused, naturally brewed, organic iced tea. A unique blend of California Sunshine, Jamaican Love and Swedish Happiness, sipped in the name of peace and wellness for all.

Goobit grundades 2012 och är det första och största blockkedjebaserade bolaget i Norden och det näst äldsta verksamma kryptoväxlingsbolaget i Europa.
Bolaget bedriver verksamheten genom sina helägda bolag: Goobit AB, GoobitBlocktech AB och Goobit Exchange AB.

Boosta dina bokningar för streaming, video och liveevents med Invajo. Ett eventverktyg som hjälper er att få en klar och tydlig bild av era events och gäster. Invajo effektiviserar sventplaneringen och gör leveransen både säkrare och proffsigare.

De senaste 15 åren har Klarna utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss. Med Klarna blir betalningar enkla, säkra och smidiga för över 90 miljoner aktiva konsumenter som handlar i 250 000 butiker i världen.

Lady Luck Games kombinerar erfarenheten från att designa actionspel i världsklass med ett team av spelutvecklare som alltid legat i framkant. Dessa två har sammanfogats med en styrelse och ledning med lång erfarenhet från online casino världen.

Tillsammans har man skapat en skalbar affär som levererar casinospel i världsklass. Bolaget växer snabbt och utvecklar nya spel lika snabbt som deras nya samarbeten med globala speloperatörer.

Förstärk din bowlingupplevelse och knyt kontakt med andra spelare, på andra sidan gatan eller på andra sidan jordklotet. Du väljer själv vem du vill spela med och när du vill spela med dem. Utmana dina vänner, mät dina resultat och spela Bowling världen över - Direkt i din smartphone.

Learning to sleep använder metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi) för att behandla sömnproblem. Behandlingarna sker genom en platsoberoende plattform där klienter erbjuds snabb tillgång till bedömning och behandling.

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är både CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Lendify utmanar storbankerna och har skapat en plattform där du både kan spara pengar till hög riskjusterad avkastning och låna pengar till marknadsmässigt bra ränta. Bankernas gamla affärsmodell har demokratiserats och flyttats från bank till kund, vidare till kund till kund, dvs. peer-to-peer lån.

Lohilo Foods AB (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett food-tech bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan April 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a Lohilo, Häagen Dasz, Alvestaglass, Nick’s, Bubbies och Järnaglass.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar
en banbrytande teknologi där nanopartiklar används
som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.

We drug the undruggable -to the benefit of patients.

Parlametric är prisbelönta för sitt patenterade "Customer-DNA", en data-analys tjänst för företag som vill förstå hur deras varumärke, produkter, koncept, kampanjer och konkurrenter uppfattas och diskuteras bland nuvarande och potentiella kunder.

Deras globala konsumentpanel består av över 1 miljon individer som på beställning skapar de snabbaste och mest effektiva fokusgrupperna på marknaden.

Progress Me använder evidensbaserade metoder för att förebygga och behandla ätstörningar. Allt sker i digitalt format genom en applikation och ett webbforum.

Ätstörningar är en fruktansvärd sjukdom som allt för många, framför allt unga, drabbas av. Progress Me började med en personlig kamp och är ett viktigt steg mot att förbättra livet för många människor.

Bolaget Radinn från Malmö vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor. ”Det är en produkt som är unik på marknaden i dag. Man styr brädans hastighet med en trådlös handkontroll. Det gör att du kan surfa ensam i total tystnad och välja hur snabbt du vill åka”, säger Alexander Lind, vd och medgrundare på Radinn.

Hos Sniph hittar du lyxiga dofter i 8 ml eller full size-flaskor. Handplockade parfymer från väl utvalda parfymhus. Köp smidigt online idag! Upptäck nya favoriter. Ingen bindningstid. Från 159 kr/mån. Direkt hem. Typer: Kvinnor, Män, Unisex.

Safe life erbjuder produkter och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Bolaget är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare.

Safello är Sveriges snabbaste och enklaste sätt att handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Köp dina kryptovalutor med Swish och kom igång på några minuter. Tillsammans bidrar vi till en decentraliserad handel med transparenta transaktioner, säkert och tillgängligt för alla.

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels - en plattform som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken.

Bolaget grundades 2017 och i slutet på samma år lanserades den första versionen för allmänheten. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet, är nu en trogen användarbas etablerad tillsammans med Sveriges troligtvis största stall av anknutna influencers.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.