Kapitalanskaffning

Kapitalanskaffning för tech & startup

När de tre handelsstudenterna Sebastian, Victor och Niklas satt i en lägenhet på Sveavägen i Stockholm och filade på en idé om factoring till e-handlare hade de en känsla av att de stod inför något nytt - som kunde bli stort.

De hade en idé om att e-handeln skulle bli enklare men visste nog inte hur mycket människors liv och shoppingupplevelse skulle förbättras.

Något de inte hade en aning om var att det skulle krävas ett decennium av arbete och åtskilliga miljarder i riskkapital för att bli det som idag är den globala koncernen Klarna Bank.

Vägen från en innovativ idé till unicorn är lång och krävande. Klarna är ett exempel på en resa som krävde rätt engagemang, rätt ambitioner, rätt team och framför allt - Rätt kapital.

Ni kanske inte ska bli störst i världen utan istället bäst på en liten, spännande nisch. Alla företag kan behöva finansiering för en tillväxtresa.
Drömmar är välkomna, vi vill förverkliga.

Har ni ett företag ni vill skala upp och växa men känner att ni inte har hittat rätt kapitalpartner?

Jinderman & Partners guidar er genom möten med affärsänglar, investerarträffar, riskkapitalbolag och börsnoteringar. Behöver ni hjälp med kapitalanskaffning kan vi vara första steget mot en ljusare framtid.

Kontakta oss

”Vilken typ av kapital behöver ni få in just nu?”

Jinderman & Partners är bron som sammanlänkar en bra idé med kapital. Det har tagit många år att bygga bron och förtroendet att ha motorväg över bron.


Kapitalanskaffning för SME

Det behövs pengar i form av rätt kapital för att förverkliga en bra affärsidé eller finansiera tillväxtssatsningar. Oavsett hur kompetent man är som entreprenör är det ofta en utmaning att få kapital till sitt onoterade bolag.

Ni vill attrahera  finansiering för att kunna växa, men det som står i vägen är svårigheten med kapitalanskaffning och den tid processen tar. Värdefull tid som ni bör lägga på utveckling av ert företag. Det är där Jinderman & Partners kan kliva in och hjälpa er.

Vilken typ av kapital behöver ni få in just nu?

Jinderman & Partners hjälper ert bolag att hitta rätt investerare och rätt kapital, så att ni kan förverkliga ert bolags vision och öka tillväxten.

Kontakta oss

Kapitalanskaffningens viktiga fråga - Varför investera i startups?

Osäkerhet på aktiemarknaden har gjort att många investerare aktivt letar efter möjligheter till att investera i onoterade bolag, eftersom det leder till en bra breddning, så kallad diversifiering.

Samtidigt gör hårdare krav från bankerna att start-ups och andra innovationsbolag har svårt att möta kreditprövningar - Vart ska företagen då vända sig med sitt kapitalbehov?

Investerare och onoterade bolag söker varandra

Det finns gott om lämpliga investerare där ute – men de kan ha svårt att hitta ert onoterade bolag på samma sätt som ni kan ha svårt att nå fram till dem.

Både investerare och bolag efterfrågar alltså varandras tjänster, men saknar förmågan att hitta varandra. Genom vårt stora kontaktnät kan vi hjälpa till att sammanföra ert bolag med investerare som är rätt för er.

Olika typer av riskkapital

Begreppet riskkapital är ett samlingsnamn för investeringar i ert bolags egna kapital. Riskkapital kan gälla både onoterade och noterade bolag, men används oftare i samband med investeringar i onoterade.

Riskkapitalet utgör en länk mellan entreprenörer som behöver ett kapitaltillskott och kapitalstarka investerare.  

Olika slags riskkapital har olika syften, beroende på var ert bolag ligger i sin utveckling. Det kan användas som en första finansiering då ett bolag grundas, senare under en expansion, eller som kapitaltillskott när ert bolag är etablerat och till exempel vill ta sig in på nya marknader.

Vad gör ett riskkapitalbolag och riskkapitalister?

Ett riskkapitalbolag har som syfte att förse bolaget med kapital. Ofta genom att investera eget kapital men också genom att sätta ihop så kallade riskkapitalfonder eller private equity fonder.

I fonderna investerar aktörer som söker avkastning i kombination med riskkapitalbolagets förmåga att selektera fram bra investeringskandidater. Aktörerna kan vara allt från privata investerare till banker och fondbolag.

En del av makten i bolaget övergår då till investeraren eftersom denne köper en del av bolaget.  Ofta ställer investeraren höga krav på bolagets avkastning.

Riskkapitalister är beredda att ta en stor risk när de investerar i ert bolag. Kapitalet som investeras kan gå upp i rök om verksamheten inte utvecklas enligt planerna. Därför ställer riskkapitalister krav på tydlig bolagsstyrning och fokus i er verksamhet.

Har ni kontakt med några riskkapitalbolag men behöver föra en dialog med någon utomstående kring investeringserbjudanden?

Vill ni få kontakt med aktörer som kan förse er med riskkapital?

Ta kontakt med Jinderman & Partners för ett första samtal, all kommunikation sker givetvis helt under sekretess.

Venture capital och andra riskkapitalinvesteringar

Investeringar som görs i börsnoterade bolag kallas public equity, medan de som görs i onoterade kallas private equity.

Det senare uttrycket innefattar begreppen venture capital och buyout capital. Venture capital innebär investeringar i små och medelstora start-up bolag eller bolag som är expanderar.

Detta till skillnad mot buyout capital, som används om investeringar i etablerade bolag som ofta har starkare ekonomi.

Venture capital i Sverige

Många startups väljer i dag att vända sig till riskkapitalaktörer för att skaffa tillväxtkapital. I Sverige har vi en stor tillgång på riskkapital sett till landets storlek.

Trots det är kapitalanskaffning en stor utmaning. Att anskaffa riskkapital från en venture capital-fond kräver att ni är väl förberedda.

Här nedan berättar vi mer om vad ni bör tänka på när ni ska söka tillväxtkapital från venture capital-fonder.

Vägen till kapitalanskaffning – Början på en utmanande resa

Många företag ser möjligheten att ta en genväg till kapitalanskaffningen. En sån genväg är till exempel att anlita oss på Jinderman & Partners.

Vi har hjälpt fler än 50 bolag att resa kapital, både i tidiga skeden och så kallade ”seeding rundor” samt i senare skeden för att genomföra förvärv eller i samband med börsnoteringar.

Många vill ha hjälp men få tar sig igenom kvalificeringen. Det som gör att många väljer att anlita Jinderman & Partners för rådgivning och stöd i sina processer är att vi har ett upparbetat nätverk av investerare.

Vi är noggranna i vår granskning av nya klienter och de får alla gå igenom en prövningsprocess. Detta för att garantera att vi enbart stöttar och samarbetar med företag som har en solid affärsidé och goda förutsättningar att lyckas efter genomförd anskaffning av kapital.

Investerare granskar er startup

Investerare kommer att vilja ta del av flera saker när de granskar ert bolag genom en så kallad due diligence, eller bolagsbesiktning.

Till exempel bör ni ha gjort iordning en corporate governance av bolaget, genom att ha formulerat ett capitalization table som visar ert bolags kapitalstruktur. Investerare vill också granska ett kategoriserat protokoll, avtal och fler viktiga dokument som är relevanta för ert bolag.

Dessutom kan det vara en bra idé att ni före kapitalanskaffningen har ett aktieägaravtal för minoritetsinvesteringar. Detta för att investeraren ska ha något att förhålla sig till när investeringsdokumentationen förhandlas.

Att hitta rätt investerare

Venture capital-fonder kräver transparens och viss kontroll över sin investering. Investerare kommer därför att vilja engagera sig ert bolags utveckling, till exempel genom representation i styrelsen eller veto-rättigheter för tyngre beslut i bolaget.

Därför är det viktigt att ni hittar en investerare som ni litar på och som har samma syn på er verksamhet.
På många sätt blir kapitalanskaffningen starten på ett tätt samarbete och en nära relation mellan ert bolag och investeraren.

När ni ska hitta en lämplig investerare krävs noggrann granskning av kandidaterna. Frågeställningar som ni bör kunna svara på är till exempel:

  • Vilken person hos investeraren ska arbeta med er?
  • Vad kan investeraren ge till bolaget, utöver kapital?
  • Finns det referenser från investerarens eventuella andra portföljbolag?

Affärsänglar i Stockholm och Sverige

Den investerare som erbjuder högst bolagsvärdering behöver inte vara den rätte investeraren för just ert bolag.

Det är också viktigt att fundera på om det skulle passa er bättre att ta in kapital från affärsänglar eller bekanta, då kapital från venture capital-fonder medför vissa krav och förväntningar på rapportering, investeringsavkastning och kontroll från investeraren.

Dessa krav kanske skiljer sig mot ert bolags mål och visioner.

Välj rätt kapital till er startup

Det gäller inte bara att hitta kapital, det gäller också att hitta rätt slags kapital. Om någon investerar i er startup så brukar det i dag ske mot att investeraren får nyemitterade aktier i ert aktiekapital.

Om ert bolag för första gången tar in externt kapital  kan ni dessutom få kapital genom ett konvertibellån.

Under särskilda förutsättningar kan det låneinstrumentet omvandlas till aktier i framtiden, till en bestämd rabatt på ert bolags värdering och med ett värderingstak.  

Det kan vara ett bra alternativ om det är svårt att värdera ert bolag, då det gör att beslutet om värdering flyttas fram.

Investeraren får sin rabatt i utbyte mot att tidigt ha gått in i ert bolag som finansiär. Konvertibellån kan också vara en fördel tack vare att det ofta är snabbare och enklare än en kapitalanskaffning genom nyemission.

Om investeringsbeloppet är lågt och er startup befinner sig väldigt tidigt i uppstartningsfasen kan konvertibelfinansiering vara ett praktiskt alternativ.
 

Insikt i er kapitalstruktur krävs inför en kapitalanskaffning

Inför en kapitalanskaffning krävs insikt och förståelse för hur er ägande- och kapitalstruktur ser ut. Exempelvis målas ägandestrukturen upp i en capitalization table som delas med de potentiella investerarna.

I denna capitalization table ska alla aktier i ert bolag redovisas och grupperas efter aktieägare och aktieklass. För startups finns oftast bara en aktieklass, nämligen stamaktier.

Dessutom ska till exempel optioner och konvertibellån, allt som kan omvandlas till aktier, räknas med i ert capitalization table för att visa hur utspädda aktieägarnas andelar blir om dessa blir till aktier.

Investeraren granskar det dokumentet för att ta reda på hur stor andel av ert bolag som denne vill ha i utbyte mot sin investering, och till vilken bolagsvärdering.

Ett så kallt term sheet brukar förhandlas fram mellan er och investeraren som rör investeringen i ert bolag. Term sheet är en sammanfattning av de grundläggande villkoren för investeringen.

En bra framtagen term sheet sparar er tid, och onödiga diskussioner och förhandlingar i framtiden.

Kapitalanskaffning kan vara början på ett nära samarbete

Samtidigt som det är viktigt att ni känner att ni har fortsatt kontroll över bolaget, så är det viktigt att ha i åtanke att investerares största motivation är att få bra avkastning på sin investering. För att skydda sig mot risken behöver de därför vissa säkerhetsåtgärder.

Att skaffa venture capital är en komplicerad process som våra experter på Jinderman & Partners har stor erfarenhet av att hjälpa er med.

Investeringen har potential att bli början på ett givande samarbete mellan er och investeraren.

Hitta affärsänglar i Stockholm och hela Sverige

Affärsänglar, ibland kallade ängelinvesterare, är privatpersoner som är villiga att investera i startups.

Många gånger har de ett aktivt ägarengagemang och kan bidra med värdefull kunskap och dela med sig av egna viktiga erfarenheter av att driva framgångsrika bolag.

Vi hjälper dig att hitta rätt affärsänglar och investerare, i Stockholm och ut i hela Sverige.  

Riskkapital sökes? Vi hjälper er att hitta rätt investerare

Söker ni efter riskkapital och vill ha hjälp att hitta investerare?

Våra rådgivare har under åren byggt upp ett stort nätverk av potentiella investerare och har viktig kunskap och erfarenhet av kapitalanskaffning.

Utnyttja vårt kontaktnät för att hitta rätt form av finansiering till er startup.

Få rådgivning i samband med kapitalanskaffning och finansiering

Vi erbjuder er kontakt med rådgivare som bistår er i samband med kapitalanskaffning och finansiering.
Rådgivarna i vårt nätverk hittar finansieringslösningar för ert bolag, oavsett om det gäller uppstart eller expansion.

Tack vare ett stort, etablerat nätverk av investerare har ni möjlighet att få bästa möjliga finansiering till er verksamhet.

FAQ

Vad innebär kapitalanskaffning?

Kapitalanskaffning innebär att få in nytt kapital i sitt bolag.

Vad är diversifiering?

Diversifiering betyder att man minimerar riskerna i sitt sparande. Man ska helt enkelt sprida ut riskerna.

Vad gör riskkapitalister?

Riskkapitalisterna är personerna bakom riskkapitalbolagen, vars yrke är att investera i andra företag.

Vad är skillnaden på public equity och private equity?

Public equity är investeringar som görs i börsnoterade bolag och private equity är investeringar som görs i onoterade bolag.

Kontakta oss

ETT URVAL AV VÅRA Innehav

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikföretag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis - med framtida mål för ytterligare nya patientgrupper och segment.

ELLWEE AB är en fordonstillverkare med säte i Trollhättan.

Bolaget utvecklar elfordon inom multi-purpose vehicles. Initialt var målet att konkurrera med golfbilar, men med fordonens stora potential är avsikten att bredda sig till ytterligare marknader.

Epulze är en Örebro-baserad startup vars grundare har rötter inom e-sport och har en stor passion för gaming. De önskade öka spänningen och ville ha möjlighet att kunna utmana andra spelare och satsa riktiga pengar i sina egna DOTA 2-matcher.

Inspired by the Jamaican word fra̠s, slang for “laid back and enjoying a good time,” Frassers is a delicious, cultural elixir, made with hemp CBD-infused, naturally brewed, organic iced tea. A unique blend of California Sunshine, Jamaican Love and Swedish Happiness, sipped in the name of peace and wellness for all.

Goobit grundades 2012 och är det första och största blockkedjebaserade bolaget i Norden och det näst äldsta verksamma kryptoväxlingsbolaget i Europa.
Bolaget bedriver verksamheten genom sina helägda bolag: Goobit AB, GoobitBlocktech AB och Goobit Exchange AB.

Boosta dina bokningar för streaming, video och liveevents med Invajo. Ett eventverktyg som hjälper er att få en klar och tydlig bild av era events och gäster. Invajo effektiviserar sventplaneringen och gör leveransen både säkrare och proffsigare.

De senaste 15 åren har Klarna utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss. Med Klarna blir betalningar enkla, säkra och smidiga för över 90 miljoner aktiva konsumenter som handlar i 250 000 butiker i världen.

Lady Luck Games kombinerar erfarenheten från att designa actionspel i världsklass med ett team av spelutvecklare som alltid legat i framkant. Dessa två har sammanfogats med en styrelse och ledning med lång erfarenhet från online casino världen.

Tillsammans har man skapat en skalbar affär som levererar casinospel i världsklass. Bolaget växer snabbt och utvecklar nya spel lika snabbt som deras nya samarbeten med globala speloperatörer.

Förstärk din bowlingupplevelse och knyt kontakt med andra spelare, på andra sidan gatan eller på andra sidan jordklotet. Du väljer själv vem du vill spela med och när du vill spela med dem. Utmana dina vänner, mät dina resultat och spela Bowling världen över - Direkt i din smartphone.

Learning to sleep använder metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi) för att behandla sömnproblem. Behandlingarna sker genom en platsoberoende plattform där klienter erbjuds snabb tillgång till bedömning och behandling.

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är både CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Lendify utmanar storbankerna och har skapat en plattform där du både kan spara pengar till hög riskjusterad avkastning och låna pengar till marknadsmässigt bra ränta. Bankernas gamla affärsmodell har demokratiserats och flyttats från bank till kund, vidare till kund till kund, dvs. peer-to-peer lån.

Lohilo Foods AB (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett food-tech bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan April 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a Lohilo, Häagen Dasz, Alvestaglass, Nick’s, Bubbies och Järnaglass.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar
en banbrytande teknologi där nanopartiklar används
som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.

We drug the undruggable -to the benefit of patients.

Parlametric är prisbelönta för sitt patenterade "Customer-DNA", en data-analys tjänst för företag som vill förstå hur deras varumärke, produkter, koncept, kampanjer och konkurrenter uppfattas och diskuteras bland nuvarande och potentiella kunder.

Deras globala konsumentpanel består av över 1 miljon individer som på beställning skapar de snabbaste och mest effektiva fokusgrupperna på marknaden.

Progress Me använder evidensbaserade metoder för att förebygga och behandla ätstörningar. Allt sker i digitalt format genom en applikation och ett webbforum.

Ätstörningar är en fruktansvärd sjukdom som allt för många, framför allt unga, drabbas av. Progress Me började med en personlig kamp och är ett viktigt steg mot att förbättra livet för många människor.

Bolaget Radinn från Malmö vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor. ”Det är en produkt som är unik på marknaden i dag. Man styr brädans hastighet med en trådlös handkontroll. Det gör att du kan surfa ensam i total tystnad och välja hur snabbt du vill åka”, säger Alexander Lind, vd och medgrundare på Radinn.

Hos Sniph hittar du lyxiga dofter i 8 ml eller full size-flaskor. Handplockade parfymer från väl utvalda parfymhus. Köp smidigt online idag! Upptäck nya favoriter. Ingen bindningstid. Från 159 kr/mån. Direkt hem. Typer: Kvinnor, Män, Unisex.

Safe life erbjuder produkter och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Bolaget är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare.

Safello är Sveriges snabbaste och enklaste sätt att handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Köp dina kryptovalutor med Swish och kom igång på några minuter. Tillsammans bidrar vi till en decentraliserad handel med transparenta transaktioner, säkert och tillgängligt för alla.

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels - en plattform som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken.

Bolaget grundades 2017 och i slutet på samma år lanserades den första versionen för allmänheten. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet, är nu en trogen användarbas etablerad tillsammans med Sveriges troligtvis största stall av anknutna influencers.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.