Tjänster inom affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt

Förvärv och konsolidering är en väl beprövad väg mot marknadsdominans. Svenska jättar som ABB, Ericsson, Stora Enso och Astra Zeneca har alla varit med om förvärv som fördärvar när affärstransaktionerna har gått för fort.

Ha juridiken med er och väx med säkra avtal och genomtänkta planer. Även om ni gör små förvärv eller förhandlar om entreprenadavtal eller fastigheter i mindre skala är avtalsfrågor och affärsjuridik en infrastruktur som måste byggas från grunden. Gör rätt från början och minska era affärsrisker.  

Vi på Jinderman & Partners vill hjälpa er som driver växande företag och gör nya investeringar. Se till att ha juridiken på er sida när företaget bryter ny mark samt en god investerarrelation.

Kontakta oss

"Vägen till förvärv utan fördärv går genom affärsjuridiken."

Love Carlsson
vd och grundare

Vad är affärsjuridik

Affärsjuridik är en av grenarna inom civilrätt. Affärsjuridik rör till stor del frågor som handlar om företags handel sinsemellan och företags handel med privatpersoner. Affärsjuridik berör egentligen alla juridiska lagar som involverar företag och/eller privatpersoner.

Låt inte byråkrati och pappersarbete hindra er från att nå framgång i ert projekt. Våra partners har koll på ansökningsprocessen - hjälp finns att få.

Kontakta oss på Jinderman & Partners idag och ta ett stort steg mot finansiering i form av EU bidrag.

Vilka delar berörs av affärsjuridiken?

Affärsjuridiken berör många olika delar och är ett brett juridiskt område.

Områden som berörs av affärsjuridiken är:

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Associationsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelser
 • Skadeståndsrätt
 • Immaterialrätt
 • Miljörätt
 • Rekonstruktion och insolvens
 • Offentlig upphandling
 • Tvistlösning

Vad är civilrätt?

Affärsjuridik är en del av civilrätten. Civilrätt kan förenklat beskrivas som det juridiska område som inte är kopplat till den offentliga rätten. Civilrätt är en av de största delarna av juridiken.

Civilrätten berörs när det inte handlar om förhållanden mellan privatpersoner/juridiskpersoner och staten. Då är det istället den offentliga rätten som träder in.

Till exempel hör ett tvistemål mellan privatpersoner till civilrätten, medan tvistemål där staten dömer ut fängelsestraff eller böter hör till den offentliga rätten.

Vad betyder konkurrensrätt?

Konkurrensrättens huvudsyfte är att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden. Den reglerar, enkelt förklarat, hur företag får och inte får agera.

Beteenden som ses som konkurrenshämmande ska åtgärdas av regelverket. Så som konkurrensrätten är konstruerad idag är till stor del påverkad av EU-rätten.

I EU-rätten kan man hitta regler kring konsumenträtt i artikel 101 och 102 i föredraget om EU:s funktionssätt.

Förbjudet att begränsa konkurrensrätten

Avtal mellan företag och beslut mellan företagssammanslutningar vars mål är att förhindra eller begränsa konkurrensen är enligt konkurrensrätten förbjudna.

Dock finns det exempel på när denna typ av avtal undantas trots att de är konkurrensbegränsade. Det krävs dock speciella omständigheter för att denna typ av avtal ska gå igenom.

Exempelvis kan undantaget tillämpas om det på sikt kan främja en ekonomisk utveckling.  Strider man mot konkurrensrätten kan det innebära stora ekonomiska påföljder.

Den svenska konkurrensrätten är utformad med EU-rätten som förebild. Strider man mot konkurrensrätten kan påföljden bli en så kallad konkurrensskadeavgift.

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt rör juridiska frågor kopplade till fastigheter. Den här disciplinen bryter mot de traditionella strukturer som finns inom juridiken.

Fastighetsrätten utgör ett helt självständigt ämbete inom juridiken, något som skedde av praktiska skäl.

Anledningen är att frågor som behandlar fastigheter ofta har stora likheter, något som gör de enklare att sköta i ett och samma sammanhang.

Allmän fastighetsrätt

Fastighetsrätten är uppdelad mellan allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Den allmänna delen är till stor del lik delen av fastighetsjuridiken som är civilrättslig.

Allmän fastighetsrätt kan exempelvis behandla tvister mellan grannar och hyresrättsavtal för nyttjande av vissa fastigheter.

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt är till stora delar lik den del av fastighetsjuridiken som är offentligrättslig. Det finns två delområden inom den speciella fastighetsjuridiken - markrätt och miljörätt.

Här behandlas frågor om exempelvis indelning och registrering av fastigheter, nyttjande och drift av fastigheter, infrastruktur och bebyggelse.

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätten finns för att skydda immateriell egendom. En immateriell rättighet innebär att personen som gett upphov till det som skyddas har ensamrätt på den produkten. Vid intrång på immaterialrätten kan det delas ut både skadestånd samt straffrättsligt ansvar.

Det unika med den här juridiska grenen är att den ger skydd åt saker som inte finns i fysisk form. I vissa fall kan man varken se eller röra vid det som skyddas.  

Vad innefattas inom immaterialrätten?

Immaterialrätten är indelad i fem huvuddelar:

 • Mönsterskydd: Mönsterskydd ger en person ensamrätt till en produkts utseende. För att registrera ett mönsterskydd går man via Patent- och registreringsverket (PRV).
 • Varumärkesskydd: Varumärkesskydd ger en person ensamrätt till ett varumärke eller ett varumärkes kännetecken.
 • Patentskydd: Ett patentskydd ansöks oftast om vid uppfinningar. Patentskyddet är tidsbegränsat till 20 år.
 • Upphovsrätt: Upphovsrätten ger en person ideell och ekonomisk ensamrätt på ett verk, som exempelvis en bok eller sång. Det krävs att det finns en verkshöjd för att få en upphovsrätt på sitt verk.
 • Namnrätt: Namnrätten ger personer som är folkbokförda i Sverige ett namnskydd för sina efternamn.

Vad är Entreprenadrätt?

Entreprenadrätt är det rättsliga område som behandlar frågor som rör entreprenader. Det innebär uppförande av byggnader, utförande av markarbeten och även byggande av infrastruktur.

Entreprenadjuridik har fått ett eget rättsligt område då kostnaderna för diverse entreprenader ofta uppstiger till höga summor och tvister oftast behöver avgöras i domstolar.

Faktumet att entreprenader ofta är väldigt komplicerade och tidskrävande bidrar sällan till att antalet tvister minskar.

Konsumenten i Entreprenadjuridik

När det kommer till entreprenadjuridik har konsumenten en särställning. Man anser att konsumenten befinner sig i ett underläge både gällande professionell kapacitet men även en svagare finansiell position.  

När det gäller konsumententreprenader tillämpas därför alltid Konsumenttjänstlagen i första hand. Detta då lagen är bindande och inte kan avtalas bort. Konsumenttjänstlagen används för att skydda konsumenterna.

Vad är allmän avtalsrätt?

Allmän avtalsrätt rör de regler som finns kring olika typer av avtal, hur avtal kommer till, tolkning av avtal, förändring samt upphävande av avtal.  

När två personer ingått i ett avtal har dessa personer ett inomobligatoriskt förhållande. Inomobligatoriskt förhållande innebär att båda parterna har skyldigheter mot varandra.  

En vanligt förekommande avtalsform som Jinderman och våra samarbetspartners möter är avtal som hanterar tillväxtkapital från nyemissioner och kapitalanskaffning åt företag som ska eller i framtiden kommer att noteras på börsen. Vårt nätverk av partners erbjuder rådgivning i samband med avtalsskrivning och börsnoteringar.

Viktiga frågor inom avtalsrätten

Det finns tre frågor som spelar huvudrollerna inom avtalsrätten:

 • Har ett avtal ingåtts?
 • Hur ska avtalet tolkas?
 • Finns det några oförutsedda omständigheter?

De olika regler som finns för ett avtal hämtas till viss del från lagstiftningen och från det som framgår på själva avtalet och allmänna avtalsrättsliga principer.
För vissa avtal kan även sedvänja och handelsbruk ha inflytande.

FAQ

Vad är affärsjuridik?

Affärsjuridik reglerar de frågor som handlar om företags handel sinsemellan samt företags handel med privatpersoner.

Vad är civilrätt?

Civilrätten är det område inom juridiken som inte berör den offentliga rätten.

Vad betyder konkurrensrätt?

Konkurrensrätten reglerar hur företag får och inte får agera när det kommer till konkurrens.

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt är ett samlingsbegrepp för de juridiska frågor som handlar om fastigheter.

Vad är allmän avtalsrätt?

Allmän avtalsrätt berör de regler som finns kring olika avtal, skapandet av avtal, tolkning av avtal, upphävande av avtal samt förändring i avtal.

Kontakta oss

ETT URVAL AV VÅRA Innehav

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikföretag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis - med framtida mål för ytterligare nya patientgrupper och segment.

ELLWEE AB är en fordonstillverkare med säte i Trollhättan.

Bolaget utvecklar elfordon inom multi-purpose vehicles. Initialt var målet att konkurrera med golfbilar, men med fordonens stora potential är avsikten att bredda sig till ytterligare marknader.

Epulze är en Örebro-baserad startup vars grundare har rötter inom e-sport och har en stor passion för gaming. De önskade öka spänningen och ville ha möjlighet att kunna utmana andra spelare och satsa riktiga pengar i sina egna DOTA 2-matcher.

Inspired by the Jamaican word fra̠s, slang for “laid back and enjoying a good time,” Frassers is a delicious, cultural elixir, made with hemp CBD-infused, naturally brewed, organic iced tea. A unique blend of California Sunshine, Jamaican Love and Swedish Happiness, sipped in the name of peace and wellness for all.

Goobit grundades 2012 och är det första och största blockkedjebaserade bolaget i Norden och det näst äldsta verksamma kryptoväxlingsbolaget i Europa.
Bolaget bedriver verksamheten genom sina helägda bolag: Goobit AB, GoobitBlocktech AB och Goobit Exchange AB.

Boosta dina bokningar för streaming, video och liveevents med Invajo. Ett eventverktyg som hjälper er att få en klar och tydlig bild av era events och gäster. Invajo effektiviserar sventplaneringen och gör leveransen både säkrare och proffsigare.

De senaste 15 åren har Klarna utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss. Med Klarna blir betalningar enkla, säkra och smidiga för över 90 miljoner aktiva konsumenter som handlar i 250 000 butiker i världen.

Lady Luck Games kombinerar erfarenheten från att designa actionspel i världsklass med ett team av spelutvecklare som alltid legat i framkant. Dessa två har sammanfogats med en styrelse och ledning med lång erfarenhet från online casino världen.

Tillsammans har man skapat en skalbar affär som levererar casinospel i världsklass. Bolaget växer snabbt och utvecklar nya spel lika snabbt som deras nya samarbeten med globala speloperatörer.

Förstärk din bowlingupplevelse och knyt kontakt med andra spelare, på andra sidan gatan eller på andra sidan jordklotet. Du väljer själv vem du vill spela med och när du vill spela med dem. Utmana dina vänner, mät dina resultat och spela Bowling världen över - Direkt i din smartphone.

Learning to sleep använder metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi) för att behandla sömnproblem. Behandlingarna sker genom en platsoberoende plattform där klienter erbjuds snabb tillgång till bedömning och behandling.

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är både CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Lendify utmanar storbankerna och har skapat en plattform där du både kan spara pengar till hög riskjusterad avkastning och låna pengar till marknadsmässigt bra ränta. Bankernas gamla affärsmodell har demokratiserats och flyttats från bank till kund, vidare till kund till kund, dvs. peer-to-peer lån.

Lohilo Foods AB (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett food-tech bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan April 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a Lohilo, Häagen Dasz, Alvestaglass, Nick’s, Bubbies och Järnaglass.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar
en banbrytande teknologi där nanopartiklar används
som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.

We drug the undruggable -to the benefit of patients.

Parlametric är prisbelönta för sitt patenterade "Customer-DNA", en data-analys tjänst för företag som vill förstå hur deras varumärke, produkter, koncept, kampanjer och konkurrenter uppfattas och diskuteras bland nuvarande och potentiella kunder.

Deras globala konsumentpanel består av över 1 miljon individer som på beställning skapar de snabbaste och mest effektiva fokusgrupperna på marknaden.

Progress Me använder evidensbaserade metoder för att förebygga och behandla ätstörningar. Allt sker i digitalt format genom en applikation och ett webbforum.

Ätstörningar är en fruktansvärd sjukdom som allt för många, framför allt unga, drabbas av. Progress Me började med en personlig kamp och är ett viktigt steg mot att förbättra livet för många människor.

Bolaget Radinn från Malmö vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor. ”Det är en produkt som är unik på marknaden i dag. Man styr brädans hastighet med en trådlös handkontroll. Det gör att du kan surfa ensam i total tystnad och välja hur snabbt du vill åka”, säger Alexander Lind, vd och medgrundare på Radinn.

Hos Sniph hittar du lyxiga dofter i 8 ml eller full size-flaskor. Handplockade parfymer från väl utvalda parfymhus. Köp smidigt online idag! Upptäck nya favoriter. Ingen bindningstid. Från 159 kr/mån. Direkt hem. Typer: Kvinnor, Män, Unisex.

Safe life erbjuder produkter och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Bolaget är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare.

Safello är Sveriges snabbaste och enklaste sätt att handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Köp dina kryptovalutor med Swish och kom igång på några minuter. Tillsammans bidrar vi till en decentraliserad handel med transparenta transaktioner, säkert och tillgängligt för alla.

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels - en plattform som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken.

Bolaget grundades 2017 och i slutet på samma år lanserades den första versionen för allmänheten. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet, är nu en trogen användarbas etablerad tillsammans med Sveriges troligtvis största stall av anknutna influencers.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.