Investor Relations och IR-rådgivning från Jinderman & Partners

När Collector bank gör en reservation på 800 miljoner kr för kreditförluster är det ingen slump att Balders Erik Selin tar över ordförandeklubban.

Erik Selin är inte bara storägare i Collector Bank utan framför allt en av de främsta i Sverige på aktieägarkommunikation och investor relations.

Ni kanske inte bygger en bank eller ett gigantiskt fastighetsbolag men expertråd inom investor relations är fortfarande affärskritiskt. Alla framgångsrika företag behöver hålla en bra ton och en god relation med aktiemarknaden.

Jinderman & Partners ger råd i tillväxtresor och står stadigt på jorden i kriser. Experterna i vårt nätverk kan hjälpa er med IR rådgivning och kommunikation med investerare och aktiemarknaden. Vi ställer upp oavsett om ni är noterade, på väg mot börsen eller siktar på att genomföra en nyemission.

Kontakta oss

”Investor relations är bryggan mellan ert företag, era aktieägare och kapitalmarknaden.”

Investor relations

Att bygga ett innovativt och långsiktigt framgångsrikt företag är ofta en kombination av hårt arbete, mod, kompetens och en stark finansieringsplan. Även om ni är en vinnare på er marknad kan kunderna vara konservativa – stora order tar tid att vinna.

En nära relation med affärsänglar, potentiella investerare och befintliga aktieägare är en framgångsfaktor som varje startup och innovationsbolag måste ta i beaktande.

Vad är investor relations - IR?

Investor Relations, förkortat IR, betyder kort och gott - investerarrelationer. Det vill säga ert företags relationer till aktieägare och kapitalmarknaden. Det kan till exempel innebära hur ni hanterar förfrågningar från investerare, aktieägare och andra som är intresserade av ert företags aktier, finansiering och nyemissioner.  

Som ni kanske förstår spelar investerare en stor roll för att ert företag ska kunna lyckas och växa sig större. För att nå framgång är det därför grundläggande att skapa, och bibehålla, starka och transparenta relationer med investerare.

Använd rätt strategi för att bygga upp företagets IR

Relationen med investerare och möjligheten till långsiktig kapitalanskaffning består av en kombination av finansiering, kommunikation och marknadsföring. Genom att använda dessa komponenter kan du kontrollera informationsflödet och effektivisera kommunikationen mellan ert företag, investerare och intressenter. Det bidrar också till att företagets aktier får en rättvis värdering.

Viktiga frågor för rätt IR-strategi

För att bygga upp rätt relation med aktiemarknaden och investerare behöver ni sätta en plan för er kommunikation. Viktiga frågor att besvara i er kommunikationsplattform är bland annat:

 • Kommunicerar vi resultat och genomförda aktiviteter?
 • Vilka delar av verksamheten lyfter vi fram, innovationskraft, medarbetare, hållbarhet och andra aspekter av verksamheten?
 • Har vi grundat vår kommunikation i storytelling?
 • Vilka är våra investerare och vad är viktigt för målgruppen?
 • Rapporterar ni som listade bolag eller har ni egna rutiner?

Som ni redan vet spelar investerarna en avgörande roll för ett företags tillväxt. Det är tack vare investerare och IR som de flesta framgångsrika företag har kommit dit de är i dag.

Att skaffa investerare handlar inte bara om att få en skjuts i den initiala uppstarten, utan också om att kunna fortsätta ha hjulen i rullning.

Sociala medier: Viktigt för att bygga IR

Som en följd av digitaliseringen har många bolag behövt anpassa sitt arbete med IR för att bli tydligare i sin kommunikation. Men samtidigt är Investor Relations fortsatt en traditionell bransch med fasta ramar. Det gör att ert bolag har höga krav på sig när det gäller hur och när ni ska kommunicera med marknaden.

Sätten att nå ut är allt fler tack vare den digitala världen, och inlägg på sociala medier, filmklipp eller digitala rapporter är bara några exempel på vad som bidrar till att bygga upp relationen med investerare.

Det kan vara knepigt att veta hur man på bästa sätt kommunicerar digitalt, utan att av misstag dela fel information, men på nätet finns enorma möjligheter att förbättra sina Investor Relations. Dessutom finns möjlighet att hitta många investerare via sociala medier.

Modern teknik kan hjälpa er växa

Genom att prova nya sätt att nå ut kan dialogen med kapitalmarknaden förbättras avsevärt. Sociala medier och digitala kanaler lyfter fram olika delar och styrkor av er verksamhet.

Istället för att investerare själva aktivt ska behöva leta efter informationen, så kan sociala medier som Facebook, Twitter och Linkedin vara utmärkta sätt att nå ut med information och att bygga relationer med marknaden.

I kombination med moderna sätt att kommunicera, som kortare filmer, finns förutsättningar att nå en ännu bredare publik. För att undvika att felaktig eller vilseledande information sprids på nätet gäller det att vara ärlig, rak och tydlig i kommunikationen. Genom att ha koll på sociala medier går det att upptäcka eventuella brister i kommunikationen.

Med den vetskapen kan man se om något behöver förbättras eller förtydligas och strategin för IR-arbetet kan utvecklas. Om ni inte har en fungerande strategi för sociala medier och delning på nätet kan det dock få negativa konsekvenser istället. Det är oerhört viktigt att ha en anpassad plan för hur kommunikationen i olika kanaler ska fungera, både i med- och motgångar.  

Varför ert företag tjänar på att ha bra investerarrelationer

För att skapa bra relationer med kapitalmarknaden är det alltså viktigt att kommunicera regelbundet, på ett tydligt och rakt sätt oavsett situation.
Det gör ert företag trovärdigt.

Att vara professionell är viktigt i vissa lägen – men det kan vara lika viktigt att våga vara personlig vid rätt tillfällen. I slutändan handlar det om relationer mellan människor.

Några av de viktigaste målen med Investor Relations är att:

 • Bidra till att ert företag når bästa möjliga aktiekurs
 • Ge rätt finansiell information till investerare
 • Bidra med icke-finansiell information för att stödja företagets värderingar
 • Hitta investerare och göra bra affärer
 • Få användbar feedback från investerare
 • Bygga upp en bra grund inför framtida finansieringar

Hur hittar vårt företag investerare?

Investerare gör att ert företag växer och i takt med att pengarna spenderas kan ni fortsätta att ta in kapital i flera omgångar. Med en bra investerarrelation kan extra pengar rulla in när företaget nått sina mål eller användas för att finansiera nya projekt.  

Det är viktigt att attrahera rätt investerare för just ert företag. Att söka och hitta lämpliga investerare är i regel en tidskrävande och komplicerad process. Varje investerare är unik och det gäller att ha ett starkt nätverk för att hitta rätt.

Jinderman & Partners löser den utmaningen åt er tack vare vårt befintliga, omfattande nätverk av investerare.

Vill ni veta mer om vad investerare och riskkapital innebär?
Läs mer om:

Kapitalanskaffning

Investerare i Stockholm – och mycket mer därtill

Investerare i Stockholm – och mycket mer därtill

Oavsett var ni befinner er kan vi bidra med ett stark nätverk. Nätverket innefattar investerare i Stockholm såväl som många andra platser.

Vi anordnar dessutom investerarträffar och investerarpresentationer, bland annat i Stockholm.

Rådgivning för effektiva investerarrelationer

Är ni intresserade av IR rådgivning?
Hur hittar ni investerare och strategi för just ert företag?

Rådgivarna i vårt nätverk hos Jinderman & Partners är redo att med professionalism, kunskap och erfarenhet ta sig an ert företag för att bygga upp och boosta era investerarrelationer.

Kontakta oss i dag så hjälper vi till.

FAQ

Vad är Investor relations (IR)?

Investor relations är företags relationer till aktieägare och kapitalmarknaden. På svenska heter det investerarrelationer.

Vad är målet med Investor relations (IR)?

Det finns flera mål med IR. Få en bra aktiekurs, ge rätt finansiell information till investerare, hitta investerare inför en nyemission och få igenom riktigt bra affärer.

Varför behöver privata företag Investor relations (IR)?

En tillväxtresa kan vara både tidskrävande och kapitalintensiv. Att ha goda relationer med investerarna är en nyckelfaktor för att skapa finansiell uthållighet.

Kontakta oss

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.