Affärsänglar

Vad är affärsänglar och hur får man kontakt med dem?

Privatpersoner som bidrar med pengar och kunskap i nystartade företag kallas affärsänglar. Med hjälp av affärsänglar kan nystartade företag få hjälp med kapital, kontakter och kompetens.

De flesta affärsänglar har stor erfarenhet av att driva företag. Personen i fråga har både engagemang och tid för att satsa på nya affärsidéer. Kapital är även något som affärsänglar oftast har gott om. Samarbetet med en affärsängel är ett givande och ett tagande. Affärsängel bidrar med sin tid, kompetens och kapital men förväntar sig även att få avkastning för sin investering.
För att få kontakt med en riktigt bra affärsängel kan du behöva ta hjälp av någon med ett brett nätverk och erfarenhet av både investeringar och kapitalanskaffning.

Riskkapitalist vs Affärsängel

Affärsänglar investerar oftast mindre än riskkapitalister och fungerar oftast som ett komplement till riskkapitalisterna. Då affärsänglar investerar mindre summor och är privata investerare kommer oftast affärsänglar in i ett företags livscykel innan riskkapitalister. Det sker även att riskkapitalister och affärsänglar tillsammans går in i ett företag.

Hur kan man få stöd av en affärsängel?

Det finns f nätverk för verksamma affärsänglar och entreprenörer i SverigeMålet med denna typ av nätverk är att föra samman företagare och affärsänglar som är verksamma inom samma bransch.  När du tar kontakt med ett sådant nätverk är det viktigt att du är förberedd. Du behöver tänka igenom hur du ska presentera ditt bolag och varför du vill ha hjälp av en affärsängel.

Branschspecifika affärsänglar

Beroende på vilken bransch man är verksam i finns det olika tillgänglighet till affärsänglar. Inom exempelvis tillverkningsindustrin är affärsänglar relativt ovanligt och banklån betydligt vanligare. Affärsänglar är vanliga inom IT-branschen och även riskkapitalister. Det är vanligt att affärsänglar investerar i branschen som de själva känner till eller är verksamma i.

Vill du bli en affärsängel?

Utöver den finansiella vinningen finns det flera andra anledningar till att bli en affärsängel.  

- Som affärsängel får man spela en stor roll i entreprenörsprocessen.

- Även om riskerna är stora finns det chanser till hög avkastning.

- Portföljdiversifiering.

- Möjlighet att utveckla nya arbetstillfällen och stärka regioner.

- Skapa arbetstillfälle för sig själv som aktiv ägare i företag.  

Idag finns det ungefär mellan 3000 och 5000 aktiva affärsänglar i Sverige och investeringarna som görs av affärsänglar är beräknat till ungefär 2 miljarder kronor. En standard summa för affärsänglar att investera är en halv miljon kronor, det kan även röra sig om högre och lägre summor.

Om du har kapital och ambitioner att stötta mindre företag och startups som ängelinvesterare kan du ta kontakt med oss på Jinderman & Partners. Vårt breda nätverk ger dig möjligheter att komma igång på rätt sätt.

Driver du ett företag som du vill skala upp och behöver kapital för din tillväxtresa?
Kontakta oss för ett första samtal. Vårt nätverk kan vara början på er nya väg framåt.