Affärsänglar

Befinner sig ditt företag i en tillväxtfas och är redo att ta nästa steg? Då kan du med hjälp av en affärsängel hitta rätt väg att gå.

Vad är affärsänglar och hur får man kontakt med dem?


En privatperson som investerar i nystartade företag kallas affärsängel. Investeringen består inte enbart av kapital – denne kan även bistå med nödvändig kunskap och nyttiga kontakter. I Sverige finns mängder av affärsänglar, både i Stockholm och runt om i landet.

De flesta affärsänglar har stor erfarenhet av att driva företag. I bästa fall har personen i fråga både engagemang och tid för att satsa på nya affärsidéer. Kapital är även något som ängelinvesterare oftast har gott om. 

Samarbetet med en affärsängel innebär affärsmöjligheter för båda parter. ”Ängeln” bidrar med sin tid, kompetens och kapital men förväntar sig även något i utbyte. Detta i form av att få avkastning för sin investering.

För att få kontakt med en riktigt bra affärsängel i Stockholm kan du behöva ta hjälp av någon med ett brett nätverk och erfarenhet av både investeringar och kapitalanskaffning.

Riskkapitalist vs Affärsängel

Det är lätt att missta en affärsängel för en riskkapitalist, då de ofta arbetar på liknande sätt vad gäller analyser och val av företag att investera i. Men dessa två har viktiga skillnader mellan sig. Affärsänglar investerar i regel mindre än riskkapitalister och fungerar oftast som ett komplement till riskkapitalisterna. 

Då affärsänglar är privatpersoner som ofta investerar mindre summor är deras primära uppgift att hjälpa nystartade företag att uppnå sin fulla potential. Därav kommer ”änglar” oftast in i ett företags livscykel i ett tidigt skede - i alla fall tidigare än vad riskkapitalisterna gör. Med detta sagt kan det i vissa fall hända att riskkapitalister och ängelinvesterare tillsammans går in i ett företag.

Hur kan man få stöd av en ängelinvestere?

Att hitta en investerare till sitt företag kan vara enklare sagt än gjort. Många av dessa vill nämligen hålla sig undan strålkastarna, då de annars skulle få mängder av förfrågningar från olika företag. För att hitta en investerare är det därav en fördel att vända sig till ett nätverk.

Det finns flertalet nätverk för verksamma entreprenörer och affärsänglar i Stockholm och resten av Sverige. Målet med denna typ av nätverk är att föra samman företagare och ängelinvesterare som är verksamma inom samma bransch, samt att kunna bistå med värdefull rådgivning.

När du tar kontakt med ett nätverk av detta slag är det viktigt att du är förberedd. Du behöver tänka igenom hur du ska presentera ditt bolag och varför du vill ha hjälp av en affärsängel – för att visa på affärsmöjligheterna som erbjuds och därmed uppbåda intresse.

Branschspecifika affärsänglar i Stockholm och runt om i landet

I Sverige finns mängder av privatpersoner och nätverk som kan hjälpa ditt företag att nå tillväxt. De flesta ängelinvesterare finns i Stockholm, men flertalet ”änglar” finns även på andra platser i landet. Din geografiska position är dock inte det viktigaste – det handlar till största del om att hitta en investerare inom rätt bransch. 

Det är vanligt att affärsänglar investerar i den bransch som de själva känner till eller är verksamma i – för att utöver kapital även kunna tillföra kunskap och kontakter till verksamheten.

Beroende på vilken bransch du är verksam i finns det olika tillgänglighet till affärsänglar. Inom exempelvis tillverkningsindustrin är ängelinvesterare relativt ovanligt. Denna bransch använder sig till större del av banklån för ökat kapital. Däremot är IT-branschen mer omgärdad av ”änglar”, och även av riskkapitalister.

Vill du bli en affärsängel?

Investerare förväntar sig något i utbyte för sin tid och sina pengar, men det behöver inte alltid handla om finansiell vinning. Utöver detta finns nämligen flera andra anledningar till att bli en affärsängel.

  • Som ängelinvesterare får man spela en stor roll i entreprenörsprocessen.
  • Även om riskerna är stora finns det chanser till hög avkastning.
  • Portföljdiversifiering.
  • Möjlighet att utveckla nya arbetstillfällen och stärka regioner.
  • Skapa arbetstillfälle för sig själv som aktiv ägare i företag.

Idag finns det ungefär mellan 3000 och 5000 aktiva affärsänglar i Stockholm och övriga Sverige. Investeringarna som görs av dessa är beräknade till ungefär två miljarder kronor. En vanlig summa att investera är en halv miljon kronor, men det kan även röra sig om summor som är både högre och lägre än så.

Besitter du kapital och ambitioner att stötta mindre företag och startups som ängelinvesterare? Då kan du ta kontakt med oss på Jinderman & Partners. Vårt breda nätverk ger dig möjligheter att komma i gång på rätt sätt.

Driver du ett företag som du vill skala upp och behöver kapital för din tillväxtresa? Kontakta oss för ett första samtal. Vårt nätverk av ängelinvesterare i Stockholm och övriga Sverige kan vara första steget på er nya resa framåt.