Aktiehandel

Vad är aktiehandel och vilka sorters aktier finns det?

Det blir allt vanligare att personer ger sig in i aktiehandel. För att tjäna pengar på att handla aktier behöver man ha kunskap om aktiemarknaden.

Det finns två typer av aktier – Stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier är uppdelade i tre olika grupper, A, B och C-aktier. B-aktier är vanligast för småsparare. När ett företag gör en nyemission innebär det att de ger ut nya aktier som du som investerare kan köpa.

Handla med aktier

Att handla med aktier är inte så avancerat som man först kan tro. Nätmäklare har depåer som underlättar aktiehandeln.

Att köpa en aktie kallas orderläggning och det görs med bara några få knapptryck. Du väljer vilken aktie du vill köpa, vilket aktieslag det ska vara (A, B eller C-aktier), hur många aktier man vill köpa samt till vilket pris man vill köpa för.  

Det finns olika typer av ordrar för när man handlar aktier. Beroende på om du är en van eller ovan aktiehandlare finns det en ordertyp som passar dig bäst.  

- Limitordrar: Denna ordertyp låter dig bestämma både köp eller säljkursen. Limit är som en instruktion om lägsta pris eller högsta pris som accepteras av dig som säljare vid ett köp.  

- Fill or Kill-order: En Fill or Kill order innebär att man som köpare vill få hela sin order fylld annars tas den omedelbart bort.

Courtage - Vad kostar ett aktieköp?

Innan man köper aktier är det viktigt att känna till de kostnader som tillkommer vid aktiehandel. Aktiemäklare och banker tar ut en avgift vid aktiehandel som kallas Courtage.

För småsparare finns det ibland förmånliga Courtage, så kallade minicourtage. Dessa tar endast ut avgifter på mellan 1 till 100 kronor.  Om vilka avgifter man behöver betala kan man läsa mer om hos sin nätmäklare.

Läs igenom informationen angående avgifter noga innan du påbörjar din aktiehandel. Aktieaffärer beskattas olika beroende på vilket konto eller depå man väljer.

Branschspecifika affärsänglar

Beroende på vilken bransch man är verksam i finns det olika tillgänglighet till affärsänglar. Inom exempelvis tillverkningsindustrin är affärsänglar relativt ovanligt och banklån betydligt vanligare. Affärsänglar är vanliga inom IT-branschen och även riskkapitalister. Det är vanligt att affärsänglar investerar i branschen som de själva känner till eller är verksamma i.

Vilka aktier ska man köpa?

Det finns många aktier att välja mellan, bara på den svenska börsen finns det hundratals aktier. Utöver det tillkommer alla listade bolag på exempelvis First North och Spotlight Stock Market.
Du kan dessutom köpa aktier i onoterade bolag vilket gör utbudet ännu större.

Du som ska förvalta ditt kapital själv är en investerare och då måste du utarbeta en investeringstrategi. Det innebär att du sätter en plan för ditt kapital, ett mål för hur mycket avkastning och hur mycket risk du vill ta och en urvalsprocess för vilka aktier som är lämpliga för dig.

Använd gärna statistik och analys för att få en känsla för företagens ekonomi. Många företag har ansvariga för kommunikationen med investerare, de arbetar med Investor relations och har som mål att du ska uppskatta företaget, vilja investera och vara en långsiktig ägare.

Lyssna gärna på den som arbetar med investor relations men kom ihåg att alltid vara kritisk till att du hör. Fatta dina egna beslut och följ alltid din investeringsplan.