Börsnotering

Varför väljer företag att göra en börsnotering?

En börsnotering är precis som vad det låter som – När ett företag noteras på börsen. När ett företag noteras på börsen blir företagets aktier tillgängliga för handel. Aktier handlas med på en marknadsplats, exempelvis Stockholmsbörsen.

Det finns flera olika anledningar till varför företag väljer att börsnotera. Det är ledningen, styrelsen eller ägaren som väljer huruvida företaget börsnoteras.

Tillgång till kapital
Det är vanligt att företag väljer att börsnoteras för att få tillgång till mer kapital. Det kan exempelvis ske i samband med ett nytt stort projekt som behöver finansieras. Företag kan göra en så kallad nyemission för att få in nya pengar.

Kvalitetsstämpel
Eftersom det ställs höga krav på företag inför en börsnotering kan en börsnotering ge företaget en viss kvalitetsstämpel. Beroende på vilken marknadsplats företaget noteras på ställs olika typer av krav.

Attraktiv arbetsgivare
När ett företag noteras på börsen kan företaget ta del av så kallade incitamentsprogram. Dessa personalförmåner kan underlätta rekryteringen och bidra till att företaget ses som en attraktiv arbetsgivare.  

ISK / Kapitalförsäkring
På ISK och kapitalförsäkringskonton får enbart noterade aktier sparas. Dessa konton schablonbeskattas vilket innebär att de är förmånliga att spara i. Att möjliggöra för investerare att spara sina aktier på ISK eller kapitalförsäkring är ibland en anledning till varför företag börsnoteras.

Nackdelar med börsnotering

Innan företag beslutar om huruvida de ska börsnoteras eller inte, behöver de göra en genomlysning av bolaget, ta hjälp av externa rådgivare inför noteringen och ta reda på om det finns nackdelar som är viktiga att se över.
·      Aktieägarna förväntar sig snabb utveckling.  
·      Ökande kostnader som följd av börsernas olika regelverk.  
·      Företaget måste vara transparanta och mer öppna än innan börsnoteringen.  
·      Eftersom alla personer är välkomna att handla på börsen kan det innebära att direkta konkurrenter köper aktier och på så sätt får röster i företaget.

Nyemission

När ett företag börsnoteras sker en så kallad ägarspridning. En ägarspridning innebär att äganderätten i företaget sprids bland alla aktieägarna. Ägarspridning kan bidra till bättre likviditet och handel i aktierna.  

Står ditt företag inför en börsnotering eller inför en nyemission? Vi på Jinderman har ett nätverk av expertrådgivare som kan hjälpa er vid börsnoteringar, råd i listade miljöer och listbyten.