Emissionsinstitut

Emissionsinstutets roll vid börsnotering

Ett så kallat emissionsinstitut är en fondkommissionär eller bank. Ett emissionsinstitut anlitas av företag vid planering, hantering och genomförande av emissioner och nyemissioner. Emissionsinstitut kan även ge företag rådgivning kring emissioner.

När ett företag ska börsnoteras behöver de ta kontakt med ett emissionsinstitut. Det är många instanser och personer som är delaktiga vid en börsnotering. Legala rådgivare, investerare, börsrevisorer, finansinspektionen och även emissionsinstitut.  Vid en börsnotering är alltså emissionsinstitut ett steg i processen.

Emissionsinstitut i Sverige

Ett emissionsinstitut har flera olika ansvarsområden. En av de stora uppgifterna som.är att kontrollera företags aktieböcker och se till att allt ser bra ut. Emissionsinstitut har även som uppgift att registrera aktier i börsnoteringens slutskede.  

Det finns flera olika emissionsinstitut man kan välja på i Sverige:  
·      ABG Sundal Collier ASA
·      Aktieinvest FK AB
·      Aqurat Fondkommission AB
·      Avanza Bank AB
·      Carnegie Investment Bank AB
·      Citibank Europe PLC, Sverige Filial
·      Danske Bank, Sverige Filial
·      DNB Bank ASA, Sverige Filial
·      Eminova FK AB
·      Erik Penser Bank AB
·      Partner Fondkommission AB
·      Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
·      Stadshypotek AB
·      Lansförsäkringar Bank AB
·      Landshypotek Bank AB
·      Mangold Fondkommission AB
·      Nordea Bank AB
·      Artic Securities AS, Sverige Filial
·      Nordnet Bank AB
·      Pareto Securities AB
·      Sedermera Fondkommission
·      Skandinaviska enskilda banken AB
·      Svenska handelsbanken AB
·      Swedbank AB

Att emittera aktier

Att emittera innebär att företag ger ut eller producerar nya aktier. Detta görs ofta i samband med en emission. Företaget skapar och ger alltså ut fler aktier inför en så kallad emission.  Står ert företag inför en börsnotering eller att emittera nya aktier? Vi på Jinderman & Partners har ett nätverk av specialister som hjälper er med IPO rådgivning. Detta så att ni förstår de krav som ställs på ert företag både när det gäller finansiell rapportering och styrande dokument.  Vill ni läsa mer så klicka er vidare till – Rådgivning, börsnotering, listade miljöer och listbyte.