EU-kommissionen

Vad gör EU-kommissionen

EU-kommissionen är ett organ som är en verkställande institution i Europeiska unionen. EU-kommissionen kom till år 1973 när alla kommissioner inom EU slogs samman.

För att på ett enkelt sätt förstå syftet med EU-kommissionen kan man något slarvigt kalla det Eus regering. Kommissionen består av 27 medlemsmedborgare, en från varje medlemsstat.

Kommissionen har samma typ av uppdrag som en regering har.  
Om man frågar EU-kommissionen om vad deras uppgifter är skulle svaret vara – Planering, Implementering och Rapportering. Som EU-kommissionär presenterar man alltid sitt land.
Däremot ska man alltid förhålla sig till EUs generella lagar och värderingen, även om dessa strider mot hemlandets.

EU-kommissionen jobbar med:
·      Lagstiftning
·      Budget och finansiering, allt från investeringar till eu-bidrag.
·      Internationella förbindelser
·      Politiska prioriteringar och resultat
·      Strategi och initiativ  

Precis som en regering har även EU-kommissionen en statsminister, Kommissionsordföranden. Kommissionsordföranden representerar kommissionen men även unionen vid internationella förhandlingar.

Hur och när väljs EU-kommissionen?

Varje medlemsstats regering föreslår en person som kommissionär till EU-kommissionen. Sedan förslår Europeiska unionens råd dessa personer vidare och för att sedan bli vald behöver kommissionären Europaparlamentets godkännande. Personer som medlemsstaterna föreslår brukar ha haft regeringsjobb i medlemsstaten. Exempelvis ledamot eller regeringsminister. Valet av EU-kommission sker vart femte år. Då väljs hela kommissionen och även EU-kommissionens ordförande.  

Så utses kommissionen – Steg för steg  

- En ordförande utses.
Europeiska rådet föreslår en ordförande och Europaparlamentet röstar sedan om förslaget.  

- Ordföranden föreslår kommissionärer. Ordföranden får välja kommissionärer utifrån medlemsstaternas förslag.

- Förslagen godkänns. Europeiska rådet behöver sedan godkänna ordförandens förslag.  

- De tillfrågade kommissionärerna frågas ut.  

- Till sist utses kommissionärerna formellt av europeiska rådet och EU-kommissionen är klar.


Den 1 december 2019 blev Ylva Johansson den svenska EU-kommissionären. Ylva Johansson har som uppdrag att ansvara för migration och inre säkerhet. Alla EU-kommissionärer har olika ansvarsområden. Den sittande ordföranden för EU-kommissionen är Ursula von der Leyen från Tyskland. Leyen har varit minister i Tyskland sedan 2005 och suttit som Tysklands försvarsminister. 2020 röstades hon fram som världens fjärde mäktigaste kvinna av tidningen Forbes.

Vi på Jinderman & Partnerns har stor erfarenhet av EU och kan hjälpa dig och ditt företag att söka EU-bidrag.