Förbered bolaget inför IPO – och en lång framtid på börsen

Finansiera tillväxt, underlätta handeln av aktier och sätt en kvalitetsstämpel på bolaget – det finns många anledningar till att man vill introduceras på börsen. Men att genomgå en IPO är en process präglad av många regler och noggranna förberedelser.

Jinderman & Partners hjälper er att förbereda bolaget inför en lyckad notering på börsen.

Vad är IPO?

IPO står för Initial Public Offering, och på svenska översätts det ofta och enkelt till börsintroduktion. Att genomföra en IPO betyder alltså att ni noterar ert bolag och dess aktier på börsen eller annan marknadsplats. 

I samband med noteringen går ert bolag från att vara ett privat sådant till att bli publikt. Detta gör att bolaget blir tillgängligt för allmänheten, samtidigt som handel med era aktier förenklas avsevärt.

Vilken marknadsplats ska ni välja?

Det första steget i en IPO består i att bestämma vilken marknadsplats ni ska noteras på. Här finns mängder av valmöjligheter.
Är den stora Stockholmsbörsen ert mål? Kanske har ni siktet inställt på en mindre marknadsplats, så som Nasdaq First North? Eller kanske satsar ni rent av internationellt? Beslutet är ett viktigt sådant, då valet av marknadsplats kommer påverka era strukturer, processer och strategier en lång tid framöver.

Hur gör man en IPO?

Beroende på vilken marknadsplats ni ska introduceras på gäller olika regler för er IPO, vilket gör att den ena processen inte är den andra lik. Men beslutet om IPO betyder att ni har ett stort arbete framför er - oavsett val av börs. 

Det ställs höga krav på bolagets affärsplan, processer och dokumentation, och ni vill såklart säkerställa att ni kan leva upp till dessa. Det är först när ni gör detta som ni kan bli godkända för notering och processen kan börja.

Så, hur går egentligen själva processen till?

För ert bolag handlar allt om att identifiera vilken som är rätt väg att gå. Men detta kan vara enklare sagt än gjort, och beror helt och hållet på hur ert bolag är utformat.

Det gäller bland annat att ni har koll på ert bolags:

  • Redovisning
  • Rapportering
  • Finansiella system och riskhantering
  • Juridik

Vi på Jinderman & Partners verkar som er externa rådgivare i förberedelserna, som säkerställer att ni lever upp till samtliga krav. När du kontaktar oss består första steget i en grundlig analys av ert bolag – en så kallad pre-IPO. Detta för att undersöka var bolaget står för tillfället. Analysen visar era styrkor och svagheter, som vi använder för att tillsammans utarbeta en strategi som gör att er notering blir en lyckad sådan.

Våra experter rätar ut era frågetecken

Det är inte ovanligt att alla krav och regler kring en IPO känns överväldigande, och att en rad frågetecken dyker upp längs vägen. Nedan kan du se några vanliga frågor inför en notering.

  • Vilka krav måste ledningen leva upp till?
  • Vilka policydokument behöver vi upprätta?
  • Vad krävs att vårt prospekt innehåller?
  • Vilka krav ställs på vår kvartals- och årsredovisning?
  • Hur behöver vi anpassa våra arbetsprocesser?

Förbered bolaget för en framtid på börsen

Hur lång tid en IPO tar beror på hur väl förberett ert bolag är. Vanligt är att det tar allt mellan 9–24 månader. Processen kommer alltså ta mycket av er tid – att förhasta fram en strategi är ett sällan framgångsrikt koncept - men samtidigt måste ju den dagliga verksamheten rulla på som vanligt. 

Det krävs ingen expert för att veta att tiden tenderar att springa i väg, därav är viktigt att påbörja processen i god tid. För när förberedelserna är avklarade och noteringen väl ska genomföras måste alla pusselbitar vara på plats, annars kan börsintroduktionen inte fullbordas. 

Ett vanligt misstag vid IPO av bolagets aktier är att enbart fokusera på att uppfylla alla krav på pappret. Förberedelserna är inte bara till för att ni ska bli godkända en notering, det gäller även att ni kan hålla er kvar på er nya marknadsplats. Styrelsens och ledningens kompetens sätts på nya prov när bolaget går från privat till publikt. Därav är det viktigt att ni får den utbildning som behövs, gällande era nya förutsättningar och utmaningar. 

Granskningen av bolagets interna struktur fortsätter även efter att noteringen är genomförd. Om ni inte passerar dessa får ert varumärke och förtroende sig en ordentlig törn. Er notering - den process ni investerat mycket tid i – riskerar att ha ägt rum i onödan. Med anledning av detta är extern rådgivning ofta något som är direkt nödvändigt.

Notera bolaget med Jinderman & Partners

Att noteras på börsen är en av de största förändringarna ett bolag kan genomgå. Därför är det viktigt att noggrant genomgå de förberedelser som krävs. Vi på Jinderman & Partners står vid din sida från första spadtag till dess att de sista detaljerna är avklarade. Med oss sparar ni inte bara tid – ni ser också till att noteringen blir en lyckad sådan.

Kontakta oss för att ge er notering bästa möjliga förutsättningar.