Mönsterskydd

Mönsterskydd är ett immaterialrättsligt skydd som avser en produkts utseende, så som dess mönster och design.  Mönsterskyddet används ofta som ett komplement till upphovsrättskyddet då de båda kan omfatta olika delar av en och samma produkt.

Varför är mönsterskydd viktigt?

Mönsterskydd är viktigt för företag som utvecklar produkter i allmänhet och designer i synnerhet. Ett skydd för utseendet av en produkt hindrar andra aktörer från att utnyttja skapelsen genom att tillverka, sälja eller importera kopior. Detta ger företaget stora fördelar i form av högre marknadsvärde och större marknadsandel. 

Om någon gör intrång på en skyddad design kan skadestånd utfärdas och i vissa fall kan straffet bestå i böter eller fängelse.

Vad krävs för att omfattas av mönsterskydd?

För att en design ska kunna omfattas av ett mönsterskydd krävs att den uppfyller tre faktorer.

Ny design

Designen måste vara helt ny och måste skilja sig från all design som sedan tidigare är offentliggjord. En design som till exempel enbart bytt färg på en skapelse känd sedan tidigare kommer inte beviljas mönsterskydd.

Tydligt särpräglad

Designen måste dessutom vara tydligt särpräglad. Med detta menas att designen måste ha en unik prägel och bestå av något som inte ansesvara så enkelt att någon annan riskerar att göra intrång av misstag. En design som består av till exempel en kvadrat och en cirkel kommer inte beviljas mönsterskydd.

Inte göra intrång på andra designer

För att beviljas mönsterskydd får designen inte heller använda andras varumärken, design eller namn utan tillstånd.

Hur erhålls ett mönsterskydd?

För att erhålla ett mönsterskydd i Sverige krävs en ansökanhos Patent- och registreringsverket (PRV). För internationellt mönsterskydd görs ansökan via EU eller WIPO. Skaparen har ett år på sig att ansöka om skydd efter det att designen skapats. Skyddet gäller i 5 år och kan som längst förnyas till 25 år. 

PRV granskar inte huruvida designen uppfyller kraven eller inte, det är den sökandes eget ansvar. För att inte göra intrång på någon annans design är därför förarbetet av stor vikt i denna process.

När PRV tar emot en ansökan undersöker de följande:

  • Att designen utgör en produkt eller produktdel
  • Att designen syns tydligt på de inskickade bilderna
  • Att designen inte strider mot god sed
  • Att designen inte innehåller officiella beteckningar, så som statsvapen eller statsflaggor
  • Att de obligatoriska avgifterna betalats

Vilka är de obligatoriska avgifterna?

För en ansökan om mönsterskydd krävs en inbetalning till PRV. Denna kostnad varierar beroende på exempelvis hur många bilder som bifogas. Ansökan hanteras först när avgiften är inbetalad.