Patentskydd

Patent är ett immaterialrättsligt skydd som säkrar din exklusiva ensamrätt till din uppfinning.

Varför behövs patentskydd?

Att ens uppfinning omfattas av ett patentskydd är en viktigdel i dess fortsatta utveckling. Ett patentskydd gör att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan din tillåtelse.

Så ansöker du om patentskydd

En patentansökan måste uppfylla vissa formella krav och kräver en stor mängd förarbete. Din ansökan om patent måste innehålla följande:

  • En tydlig beskrivning av uppfinningen
  • Patentkrav - avser bestämda uppgifter om vad som ska skyddas
  • Eventuella ritningar över uppfinningen
  • Ett sammandrag över uppfinningens tekniska innehåll och vilket/vilka problem den löser

Precis som med varumärkesskydd görs ansökan om patentskydd hos Patent- och registreringsverket (PRV). Ett patent utfärdat av PRV gäller endast inom Sveriges gränser. För patent som ska gälla i andraländer görs i regel en PCT-ansökan.

Vad är PCT?

Patent Cooperation Treaty (PCT) är ett internationellt system för ansökan om patent. Det finns inget PCT-patent, en ansökan leder till att ett visst antal patentmyndigheter granskar och bedömer möjligheten tillpatent i cirka 150 länder. Efter detta ansöker du själv om patent hosmyndigheter i de länder du vill skydda din uppfinning.

Krav för att beviljas patentskydd

För att en uppfinning ska beviljas patentskydd finns i huvudsak fyra krav som måsteuppfyllas.

Måste vara en teknisk lösning på ett problem

Det första kravet rör vad som kan patenteras och inte. Det huvudsakliga kravet lyder att det måste vara en teknisk lösning på ett problem. Detta innebär att exempelvis konstnärliga skapelser inte kan patentskyddas, dessa kan istället säkrasmed hjälp av ett skydd för upphovsrätt.

Måste vara ny

Uppfinningen du ansöker om patent för måste vara ny och inte känd sedan tidigare. Uppfinningen kommer inte beviljas patent även om det är du själv som gjort den känd genom tidigare användning och publicering. Viktigt är därför att hålla din uppfinning så hemlig som möjligt innan patentskydd är utfärdat.

Måste ha uppfinningshöjd

Uppfinningen måste ha en viss uppfinningshöjd. Med detta menas att uppfinningen tydligt måste skilja sig från tidigare kända uppfinningar. I fall där uppfinningen ligger nära tidigare metoder, eller om den kombinerar två eller flertalet kända metoder, beviljas i regel inte patent.  

Krav på noterade bolag

En uppfinning som beviljas patent måste kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen bevisat måste kunna fungera i praktiken.