Varumärkesskydd

Ett varumärkesskydd är ett sätt att uppnå ensamrätt till det som kännetecknar din verksamhet – ditt varumärke.

Vad klassas som ett varumärke?

Varumärket är bland det första som kunder ser när de kommer i kontakt med ett företag och är därför en viktig del av verksamheten. Ett varumärke är företagets ansikte utåt, ett typ av kännetecken för företaget och dess produkt eller tjänst.  

Det är lätt att blanda ihop varumärkesskydd med patentskydd. Ett varumärkesskydd gäller endast orden och symbolerna i märket medan patentskydd gäller skydd för en uppfinning.

Varumärkesskydd ger större frihet

Att ha ett skyddat varumärke är en viktig del i att driva företag. Med ensamrätt till ditt varumärke kan du handla fritt på marknaden utan att någon kan hindra dig. Detsamma gäller i motsatt riktning - du har rätten att hindra den som profiterar på ditt varumärke.

Ett skyddat varumärke ger dig även större möjligheter att särskilja dig från konkurrenter och skapa en stark relation till kunderna.

Så ansöker du om varumärkesskydd

I samband med att du registrerar ditt varumärke erhålls ett varumärkesskydd. Det finns flera typer av varumärkesskydd. Det som skiljer dem åt är i huvudsak i vilka regioner skyddet ska gälla. Vanligt för svenska företag är att ansöka om ett varumärkesskydd som gäller i Sverige. I dessa fall vänder man sig till Patent- och registreringsverket (PRV). 

I fall där varumärket behöver skyddas i andra länder behövs en ansökan om en annan form av varumärkesskydd. Vill du exempelvis skydda ditt varumärke i hela EU vänder du dig till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. För varumärkesskydd som gäller världen över finns WIPO, World Intellectual Property Organization.

Så länge gäller ett varumärkesskydd

Hur länge ett varumärkesskydd gäller är olika för de olika skydden. Ett varumärkesskydd utfärdad av PRV gäller i regel i 10 år. I de fall det behövs kan man ansöka om ett nytt varumärkesskydd efter att de 10 åren har passerat, en process som i stort sett kan upprepas så länge man vill ha ett skydd.

Krav för att beviljas varumärkesskydd

För att bli beviljad ett varumärkesskydd hos PRV finns i huvudsak två krav som varumärket måste uppfylla.

Varumärket måste gå att särskilja

Ett varumärke måste ha en viss särskiljningsförmåga. Med detta menas att varumärkets utformning ska vara tillräcklig för att enkelt kunna särskiljas från andras. Till exempel kommer ett varumärke innehållande ord som beskriver din och liknande varor inte beviljas skydd.

Varumärket får inte förväxlas med andra

Varumärket måste även vara unikt. Det får inte riskera att förväxlas med andra varumärken eller företagsnamn. Om varumärken inom samma eller liknande område för produkter eller tjänster är för lika varandra beviljas inte ansökan om varumärkesskydd.