Ägarspridning

Behöver ditt bolag utökat kapital? Kanske står ni inför en börsnotering? I dessa fall kan ägarspridning vara en metod att använda sig av. I denna artikel går vi igenom vad ägarspridning är för något och hur man kan gå till väga.

Ägarspridning – ett sätt att bredda äganderätten

Ägarspridning, även kallat aktiespridning, är ett sätt förbolag att sprida äganderätten. Genom en ägarspridning sprids bolagets aktier utbland olika och fler aktieägare. Fördelarna med detta, jämfört med att endastett fåtal personer äger aktier i bolaget, är många.

Ökat kapital

För att ett förtag ska kunna ta nästa steg i utvecklingen är ökat kapital ofta en förutsättning. Ökat kapital är därför en av de vanligaste anledningarna till varför ett bolag genomför en ägarspridning. Genom att bolagets aktier sprids mellan fler aktieägare kommer nytt kapital in i verksamheten. 

Aktiespridning fungerar i regel inte som ett substitut tillfinansiering via bank. Men det kan vara ett utmärkt alternativ till att ta in affärsänglar. Genom en ägarspridning har huvudägaren möjlighet att fortsatt ha god kontroll överföretagets styre.

Möjliggör börsnotering

Kanske siktar bolaget mot att introducera sina aktier på börsen. Det vilar flertalet krav på ett bolag som ska genomgå en börsnotering. Ett av kraven lyder att det måste finnas ett visst antal aktieägare i företaget. En aktiespridning, där aktier fördelas, kan vara ett sätt för bolag att leva upptill kravet.

Ökad kännedom

En ägarspridning kan även vara ett sätt för företag att görasitt namn mer attraktivt. Genom en aktiespridning har bolaget möjlighet att bygga upp en namnkunnig ägarkrets samtidigt som ny kompetens tillförs. Detta kan vara nyttigt för alla företag, men kanske främst i syfte att trissa uppintresset inför en börsnotering.

Hur genomförs en ägarspridning?

Det finns två sätt för ett bolag att genomföra en ägarspridning – med och utan notering.

Med notering

Vid aktiespridning med notering är den vanligast förekommande metoden genom nyemission. En nyemission innebär att bolaget erbjuder sina aktier till befintliga och/eller nya aktieägare, vilket innebär att ägarspridning uppnås.

Utan notering

En aktiespridning som genomförs utan planer på börsnoteringkallas ibland ägarspridning till närstående. I dessa fall har bolaget troligtvis ett nätverk som är intresserade av att investera. Denna metod är sällan tillräcklig för att möta de krav som ställs inför en börsnotering.

Vad krävs för en lyckad aktiespridning?


Om du planerar att genomföra en aktiespridning utan notering kan extern hjälp vara överflödig. Om bolaget däremot står inför en börsnotering, och vill uppnå ägarspridning med anledning av det, kan det vara en god idé att ta in en finansiell rådgivare som ser till att processen skötskorrekt och framgångsrikt.