Namnrätt

Definition: Namnrätt avser privatpersoners rättigheter och skyldigheter gällande för- och efternamn. Rätten regleras i namnlagen.

Vad är namnrätt?

Namnrätt är en av delarna i immaterialrätten, som skyddar och ger personer/aktörer ensamrätt till dess tillgångar. Immaterialrätten delas vanligtvis upp i fem huvudkategorier:

  • Upphovsrätt
  • Patenträtt
  • Varumärkesrätt
  • Mönsterrätt
  • Namnrätt

Den som är folkbokförd i Sverige har ett skydd för sitt efternamn, detta med anledning av namnrätten. Rätten innebär att personer, under normala omständigheter, inte kan byta till ett efternamn de saknar anknytning till. Med anknytning menas att namnet tidigare funnits i släkten.

Namnlagen reglerar även privatpersoners förnamn. Enligt lagen får personer ändra eller lägga till namn förutsatt att namnet inte väcker anstöt eller leder till obehag för bäraren.

Namnrätt omfattar både svenska medborgare och personer som är medborgare i annat land, förutsatt att man är folkbokförd i Sverige.

Generellt sett gäller immaterialrättens delar både företag och privatpersoner. Namnrätt, däremot, skiljer sig från de övriga i det att den enbart riktar sig till privatpersoner. För ett företag som vill uppnå ensamrätt till sitt namn gäller istället lagen om företagsnamn.

Lagen om företagsnamn

Ensamrätt till företagsnamn är en mindre känd del av immaterialrätten. På många sätt kan denna del liknas vid varumärkesrätten. Den huvudsakliga skillnaden består i att företagsnamnsrätten primärt reglerar så kallade näringskännetecken (kännetecken för verksamheten) snarare än varukännetecken (kännetecken för en produkt eller tjänst). 

Med näringskännetecken menas dels företagsnamn, men också andra, sekundära kännetecken som kan identifiera en viss aktör. 

Otillåten användning av företagsnamn

Vid upplevt intrång i företagsnamnsrätten kan den drabbade vända sig till Bolagsverket för att se om det eventuellt skyldiga företaget är registrerat inom samma bransch. För att företaget ska förbjudas från att använda namnet i fråga krävs att man vänder sig till Patent- och marknadsdomstolen. 

Om företaget bedöms ha gjort sig skyldig till intrång kan den drabbade berättigas skadestånd. De fall där intrånget bedöms som ett grovt sådant kan även resultera i böter eller fängelse.

Behöver jag ansöka om skydd för person- respektive företagsnamn?

Namnlagen omfattar per automatik samtliga svenska och utländska medborgare folkbokförda i Sverige. Därav behövs ingen ansökan för att uppnå skydd av sitt personnamn. Ansökan för att byta namn görs till Skatteverket.

Ett företagsnamn, däremot, kan registreras hos Bolagsverket. För att registreringen ska bli godkänd krävs att namnet är tillräckligt unikt och inte kan kopplas ihop med annan aktör. Om rätten gäller i hela landet eller bara i vissa delar beror på vilken företagsform som ansöker. Skyddet kan även uppstå via inarbetning, och förloras igen om inarbetningen upphör eller om skyddet hävs.