Immaterialrätt

Immaterialrätt fungerar som ett skydd för ett företags immaterialrättsliga tillgångar, det vill säga de abstrakta tillgångarna i verksamheten. Immaterialrätten är den del av juridiken som ger ett företag ensamrätt till dess prestation, uppfinning, varumärke eller design. Denna ensamrätt innebär både ekonomiska och juridiska rättigheter.

Vad är immaterialrätt och hur fungerar det?

Många storföretag lägger betydande resurser på immaterialrätt, men detta är även av vikt för de mindre företagen. På alla marknader finns det vissa aktörer som kopierar ett framgångsrikt koncept, produkt och idé. Men intrång av detta slag är inte tillåtna om man skyddar sitt företag med hjälp av immaterialrätt. 

Ett brott mot immaterialrätten kan ha begåtts i de fall en aktör nyttjar någon annans skyddade tillgång utan att erhålla tillåtelse av rättigheternas ägare. Vid händelse av intrång av ett företags immateriella rättigheter kan detta anmälas till polis eller Patent- och marknadsdomstolen, som är en del av tingsrätten.  

Den som innehar ensamrätt kan därefter tilldelas ekonomisk ersättning, i form av skadestånd betalat av den som nyttjat tillgången otillåtet. De fall där intrånget klassas som medvetet kan dessutom leda till att böter utfärdas, och i vissa fall fängelse.

Fyra immateriella rättigheter

Immaterialrätt skyddar en rad ”osynliga” tillgångar hos ett företag. Dessa immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier. Nedan kan du se en sammanfattning av dem.

Patenträtt

Den som uppfunnit en teknisk lösning på ett problem kan ansöka om patentskydd, vilket ger ensamrätt till skapelsen. För att beviljas patent måste uppfinningen:
● Vara helt ny
● Vara originell
● Besitta uppfinningshöjd

Varumärkesrätt

Varumärkesrätten omfattar ett företags varumärke. Det kan exempelvis handla om företagets logotyp och dess märke eller bokstäver. Ett varumärkesskydd gör det otillåtet för annan verksamhet att kopiera och profitera på logotypen. Ett varumärke behöver inte enbart vara en logga. Denna rätt omfattar även andra kännetecken, så som ljud eller en viss förpackning.

Mönsterrätt

Med hjälp av mönsterrättsskydd kan ett företag skydda utseendet av en specifik produkt. Till skillnad från patenträtten omfattar mönsterrätten alltså enbart den yttre delen av produkten och inte den tekniska lösningen. Det kan handla om produktens färg, form, material, konturer med mera.

Upphovsrätt

Upphovsrättsskydd utgör en speciell del av immaterialrätten. För detta skydd behövs nämligen ingen ansökan. Upphovsrätten gäller samtliga konstnärliga verk, såsom musik, text, bild eller film, som uppnår en viss verkshöjd. Huruvida ett verk håller en viss verkshöjd eller inte, det vill säga att det är tillräckligt originellt, bedöms av domstol i de fall ett eventuellt intrång anmäls.

Så ansöker du om immateriella rättigheter

Ett företag som vill skydda sin produkt eller idé gör en ansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). Detta gäller samtliga rättigheter förutom upphovsrätten. Ett skydd gäller enbart inom Sveriges gränser. För att rättigheten ska gälla inom EU krävs ansökan till EUIPO (EU:s immaterialrättsmyndighet). I de fall skyddet ska gälla länder utanför EU görs ansökan till WIPO (World Intellectual Property Organisation).

För patentskydd i andra länder gäller ansökan via EPO, för skydd i Europa, och ansökan via PCT, för internationellt skydd.

Immateriella rättigheter gäller under en begränsad tidsperiod. Till exempel kan ett patentskydd gälla i som högst 20 år från det att ansökan beviljas, och ett varumärkesskydd i 10 år. Därefter kan företaget ansöka på nytt för att förlänga rättigheten.